Veckans övning: Pushups på två bollarVeckans övning: Pushups på två bollar

<p>Veckans övning är <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/pushups?source=feed_text&story_id=834280803328844" data-ft="{"tn":"*N","type":104}"><span class="_58cl">‪</span><span class="_58cm">Pushups‬</span></a> på två bollar. Den här typen av övning är ett perfekt alternativ för alla som vill ha stabilitetsträning för axlarna, Coren och bröstmusklerna.