Företagstjänster

Friskvård för företag

Friskvård för företag

Medarbetarnas hälsa och välbefinnande är en gemensam angelägenhet för arbetsgivaren och de anställda. Friskvård för företag ger en god hälsa och ökar livskvaliteten för den enskilde. Med en god hälsa ökar också prestationsförmågan. Den som mår bra presterar bättre och är mera stresstålig. Med bättre hälsa minskar också sjukfrånvaron. Att investera i medarbetarnas hälsa genom friskvårdsinsatser är därför som regel en investering som lönar sig för arbetsgivaren. Genom förebyggande friskvårdsinsatser kan man också undvika framtida kostnader för rehabilitering och sjukfrånvaro.

70 % av all ohälsa orsakas av livsstilsfaktorer som exempelvis stress och dåliga matvanor. Enligt ekonomiprofessorn Emile Tompa, som arbetar för ”Insitute of work and helath” i Toronto, leder program för främjande av personalens hälsa i upp till 85 % av fallen till positiva utslag i företagets resultat redan efter ett par år.

För att förbättra sin hälsa och förändra sin livsstil krävs ett målinriktat arbete där man arbetar mot konkreta och specifika mål. För att planera och genomföra dessa insatser krävs som regel specifika kunskaper som oftast inte finns i den egna organisationen. Det kan därför löna sig att anlita experter inom friskvård för dessa insatser.

Tailored Training är specialiserad på att lägga upp strategier, planera och ge stöd för företagets friskvårdsinsatser som skräddarsys efter individen och arbetsplatsens specifika förutsättningar. Vi tar ett helhetsgrepp kring företagets friskvårdsarbete. Vi skräddarsyr lösningar genom att erbjuda,

• Personlig träning i grupp utomhus eller via Zoom
• Behandlingar (massage och triggerpunktsbehandlingar)
• Kostrådgivning
• Personlig coaching

Vårt arbete utgår ifrån de målsättningar som företaget har för sin friskvård. Vi vänder oss i första hand till företag med olika former av kontorsarbete, med förebyggande motionsaktiviteter, behandlingar och kostrådgivning. Självklart finns det även möjlighet att använda våra tjänster som ett komplement till de friskvårdsalternativ som ni i dag redan har. Oavsett vilka av våra tjänster som ni är intresserad av, kommer vi gärna till er arbetsplats och hjälper er. Allt för att ni som arbestgivare ska kunna planera ett effektivt friskvårdsarbete för att förebygga ohälsa och arbetsrelaterad sjukfrånvaro i tid.

För offerter och ytterligare information. Vänligen kontakta oss.