Varför du bör pulsträna

DSC_0710

Oavsett vilken sorts konditionsträning du utövar anpassar sig kroppen efter just den belastning som din träning innebär. På grund av detta måste din träning vara tillräckligt belastande för att du ska ha möjlighet att förbättra din kondition. Utöver själva träningsbelastningen (träningstidens längd, intensitet och frekvens) måste din träning genomföras regelbundet samt stegras.

Pulsklockan ger dig framför allt ett kvitto på att du tränar så effektivt som möjligt. Detta eftersom pulsklockan visar hjärtats aktivitet. Eftersom du får en direkt överblick över din puls kan du enkelt styra din träning mot just dina mål och se till att du ständigt utvecklar din träning. En annan fördel med pulsträning är förminskad risk för att du ska träna för hårt och på sikt drabbas av skador. Du får även möjlighet att maximera din träningstid när du pulstränar. Detta eftersom pulsklockan ger dig full kontroll om du tränar med rätt puls (eller inom rätt pulszon).

Det gäller dock att vara väl medveten om att pulsen är grenspecifik. Exempelvis har de allra flesta inte samma maxpuls vid löpning som på cykel. Sist men inte minst är det även bra att vara medveten om att en pulsklocka endast visar arbetsbelastningen i kroppens energisystem med tillgång till syre (det aerobasystemet).