Vad är träningslära?

Träningslära är läran om hur du ska träna. Vetskapen om hur muskler, nervsystem, cirkulationssystem fungerar och påverkas av din träning. Det handlar även om frågor som hur ofta och på vilket sätt du bör träna samt varför? Hur ska jag träna på bästa möjliga sätt för att förbättra min tid på t.ex. Midnattsloppet? Det här inlägget syftar till att på ett enkelt sätt försöka förklara vad träningslära innebär.

Allmän träningslära
Den allmänna träningsläran handlar om grundprinciper för din träning och hur du bör planera och genomföra din träning för att utveckla olika fysiska kvaliteter. Dessa grundprinciper är;

– Individualisering, ta hänsyn till att individer är olika och anpassa träningen.
– Progression, ändra träningsbelastningen allt eftersom kroppen anpassar sig.
– Periodisering, dela in din träning i olika cykler när det gäller intensitet, mängd och längden på passen.
– Kontinuitet, se till att träna regelbundet utan större avbrott.
– Specificitet, träna grenspecifikt i och med att du endast blir bra på det som du tränar
– Systematik, utvärdera, planera, dokumentera din träning för att få resultat, skapa medvetenhet och för att förebygga skador.

Specifik träningslära
Den specifika träningsläran handlar om de fysiska krav som din idrott ställer på dig. Dvs. vilket rörelsemönster, vilka muskelgrupper, hur länge pågår ett lopp/match och i vilken rörelsehastighet sker det i just din idrott? Exempelvis hur du tränar för att optimera dina resultat inom styrketräning, eller löpning.

Vad innebär detta?
Genom att förstå träningslära och applicera det till just din träning har du möjlighet att få de träningsresultat du önskar. Du undviker skador och får ut det mesta av din träning. Det är viktigt att veta hur många set eller reps du ska genomföra i en viss övning. Det är även viktigt att veta hur lång vila du bör ha mellan olika träningspass av samma sort. Du lär dig att förstå och se varför en Squat (knäböj) kanske inte är den bästa övningen för en löpare som vill träna sina ben. Detta är exempel på moment i träningen som är avgörande för om du får träningsresultat och hur dessa blir.

Det är viktigt att känna till träningslära. Du behöver träna övningar som är anpassade utifrån ditt mål och din träning, och utöva övningarna på rätt sätt.